Altres  Grups intersectorials finalitzats i amb projectes en desenvolupament   
 


TIC i esport
El grup intersectorial de TIC i esport cerca oferir una extensió dels serveis d'anàlisi esportiu per a l'aprenentatge, seguiment i millora de la pràctica d'esports individuals i col·lectius.


TIC y deporte

 

TIC i educació

La introducció de les noves tecnologies a les aules va comportar un canvi accelerat en el sector educatiu. El grup intersectorial TIC i educació va impulsar el projecte Logosnet per fer front a les amenaces i oportunitats de futur que representa la introducció de les TIC a l’àmbit educatiu.


TIC y educación