Altres  Comitès cross sector finalitzats i amb projectes en desenvolupament   
 

TIC i turisme
El grup intersectorial TIC i turisme impulsa l’ús intensiu de la tecnologia en l’àmbit turístic de la capital catalana.


TIC i turisme


TIC i farmàcia
El grup intersectorial de TIC i farmàcia treballa per optimitzar la planificació i la gestió de la informació del sector.


TIC i farmàcia


TIC i alimentació
El grup intersectorial de TIC i Alimentació ha generat tres projectes que, actualment, estan en desenvolupament: planificació de rutes, optimització de la cadena de valor alimentació – ERP i Plataforma d’e-commerce i d’anàlisi.


TIC i Alimentació


TIC i esport
El grup intersectorial de TIC i esport cerca oferir una extensió dels serveis d'anàlisi esportiu per a l'aprenentatge, seguiment i millora de la pràctica d'esports individuals i col·lectius.


TIC y deporte

 

TIC i educació

La introducció de les noves tecnologies a les aules va comportar un canvi accelerat en el sector educatiu. El grup intersectorial TIC i educació va impulsar el projecte Logosnet per fer front a les amenaces i oportunitats de futur que representa la introducció de les TIC a l’àmbit educatiu.


TIC y educación