Cloud Computing   
 

 

El cloud computing és un conjunt de serveis disponibles al núvol d’Internet que permeten als seus usuaris emmagatzemar, consultar i accedir a la informació des de qualsevol lloc i dispositiu.

La necessitat que tenen les empreses d’accedir a la informació de manera immediata ja ha generat un creixement exponencial en l’ús d’aquests serveis, donat que responen a les necessitats de negoci, incrementen la competitivitat de les empreses que els utilitzen i faciliten la flexibilitat laboral.

El grup de Cloud Computing persegueix desenvolupar solucions, serveis o projectes tecnològics conjunts en aquest àmbit amb les empreses membres del Clúster TIC.

 

Grup de treball de Cloud Computing

  • 1a sessió - Brainstorming sobre el mercat 

    Durant aquesta sessió es discutiran, debatran i s'analitzaran les diferents necessitats i oportunitats TIC del sector, per tal de fer front als reptes tecnològics del mateix d‘una forma conjunta.


  • 2a sessió - Àmbits d'actuació de les TIC

    A la segona reunió del grup de treball s'identificaran possibles àmbits d’actuació de les TIC per tal de fer front als reptes tecnològics i les necessitats del sector.   • 3a sessió - Identificació del projecte o solució final

    En aquesta sessió s'elaboraran les conclusions i es començarà a treballar en el producte i/o servei a desenvolupar.