Grups intersectorials   
 

Per l'execució dels diferents projectes intersectorials, el Clúster TIC de Barcelona Digital organitza grups de treball, integrats per empreses membres del Clúster i del sector específic, amb l'objectiu de valorar conjuntament les necessitats i els reptes tecnològics i les possibles solucions en funció de l'oferta i la demanda.

El format que s'ha plantejat per aquestes activitats consisteix en trobades que es realitzen a porta tancada i que estan dinamitzades per un moderador professional en creativitat i innovació.


Fases de treball