Què és?   
 

 

El Clúster Digital de Barcelona Digital és una Agrupació Empresarial Innovadora (AEI) creada com un espai de trobada i de xarxa per start-ups, pimes i grans empreses i altres entitats per impulsar la competitivitat del sector TIC català, potenciant una nova cultura empresarial basada en la col·laboració i la innovació oberta.
És un model de xarxa social, basat en la força de les interaccions entre les empreses TIC, per generar sinèrgies, coneixements i projectes entre elles.


Està adscrit al registre del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç des de l'any 2008.

 

OBJECTIUS

     

 

 

 

     

 

Fomentar la cultura de la competitivitat.
 

     

 

Ajudar a realitzar projectes i incrementar el volum de negoci de les empreses adherides.
 

     

 

Agilitzar els fluxos d'informació.
 

     

 

Facilitar l'accés a xarxes de relació.
 

     

 

Promoure la millora de les competències professionals.
 

     

 

Generar negoci.
 


MISSIÓ

Catalitzar els recursos del sector TIC català multiplicant les seves capacitats individuals i aprofitant les sinèrgies existents entre els agents, contribuir al desenvolupament de les empreses augmentant la seva competitivitat i volum de negoci amb nous productes i serveis intensius en coneixement i alt valor afegit, així com posicionar el Clúster i els seus membres com a referència d’innovació col·laborativa a nivell nacional i internacional.

 
VISIÓ

Ser un espai de referència a Catalunya en l’àmbit de les TIC per la seva capacitat d'establir vincles de col·laboració i instruments de desenvolupament apropiats entre els agents TIC (PIMES i grans empreses, universitats i Centres d’R+D+i), les administracions, altres sectors i la societat en general, i per la seva capacitat per maximitzar l’aprofitament de recursos per a l’impuls i desenvolupament de projectes d’R+D+i que busquin l’excel·lència en àmbits TIC prioritaris.


 

És una AEI (Agrupació Empresarial Innovadora), recolzada financerament pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

 
Què és una AEI?
Agrupació Empresarial Innovadora (AEI) és el terme adoptat pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per denominar a aquelles entitats sense ànim de lucre que disposin d'una forma organitzativa explícitament dissenyada per afavorir la interacció i la cooperació entre els diferents agents que conformin un clúster de sectors determinat.
 AEI

 CONTACTEU-NOS

Sra. Gemma Batlle
Gerent del Clúster Digital 
c/e: gbatlle[arroba]bdigital.org
Tel: 93 553 45 40
Fax: 93 553 45 41

VÍDEO

 ADHERIU-VOS

Per adherir-vos, contacteu-nos per telèfon o per correu electrònic.

 (+34) 93 553 45 40

 clusterdigital@bdigital.org

CANALS 2.0

  

Què és un Clúster?
Un clúster és una combinació d'empreses, centres de coneixement, organismes públics, institucions sense ànim de lucre i entitats financeres que es concentren en un entorn geogràfic determinat, que interaccionen entorn d'un àmbit d'activitat econòmica concret i que comparteixen reptes estratègics d'interès comú.