Acords i col·laboracions   
 

Disposem d’una àmplia i qualificada xarxa de col·laboradors per dur a terme les nostres activitats i formem part de les principals associacions, plataformes i xarxes que treballen als àmbits d’especialització del centre.

 

Acords institucionals
Barcelona Digital és un dels sis Centres Tecnològics Avançats de la xarxa
TECNIO, creada per ACC1Ó (Generalitat de Catalunya), per aglutinar els principals centres tecnològics i agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya.

A més, el centre forma part del patronat del
Cesicat (Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya).

 

Associacions i xarxes tecnològiques d'R+D
Els grups de recerca Barcelona Digital són membres, entre d’altres, de les següents associaciones i xarxes tecnològiques: 


Internacionals

Espanyoles

 • AENOR - SC38 Servicios y plataformas para aplicaciones distribuidas

 • AMETIC - Asociación de Empresas del Sector TIC, las Comunicaciones y los Contenidos Digitales (Comisión de eSalud)

 • CITEs - Red española de Centros de Innovación Tecnológica

 • eSec - Plataforma Tecnológica Española para Seguridad y Confianza

 • e-Mov - Plataforma Tecnológica Española de Comunicaciones Inalámbricas

 • e-VIA - Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías para la Vida Independiente y la Accesibilidad

 • es.INTERNET - Plataforma tecnológica de Convergencia hacia Internet de Futuro

 • Food For Life Spain - Plataforma tecnológica española de alimentos

 • Green TIC - Plataforma Tecnológica Green TIC

 • ΣH2O - Plataforma tecnológica española del agua

Catalanes

 • 22@Network - Associación de Empresas e Instituciones 22@Barcelona
 • ACTec - Associación Catalana de Tecnología
 • CCF - Coordinadora Catalana de Fundaciones
 • LIVE - Plataforma para la Implantación del Vehículo Eléctrico