Barcelona Digital als mitjans  A continuació, es mostren les aparicions més destacades de Barcelona Digital Centre Tecnològic als mitjans de comunicació 
 
 
Barcelona Digital als mitjans (2013)

BDigital Global Congress  als mitjans (2013)

BDigital Apps als mitjans (2013)

La 2


 tv3

 PrimAntenna (Itàlia)

BTV


tv3