Barcelona Digital als mitjans  A continuació, es mostren les aparicions més destacades de Barcelona Digital Centre Tecnològic als mitjans de comunicació 
 
 
Barcelona Digital als mitjans (2012)

BDigital Global Congress 2012

BDigital Apps 2012

La 2


 tv3

 PrimAntenna (Itàlia)

BTV


tv3