Dr. Reginald Eugene Bryant
dd/reginald_bryant
Dr. Reginald Eugene Bryant
Reginald Eugene Bryant, és Doctor i Màster en Ciències (SM), ambdós graus otorgats pel Departament d'Enginyeria Elèctrica i Ciències de la Computació del Massachusetts Institute of Technology (MIT). També és llicenciat en Ciències (BS) per la Morgan State University a Baltimore, Maryland.
 
Ha treballat en el camp de l'enginyeria física amb formació especialitzada en la ciència dels materials, el disseny de microsistemes i la fabricació de semiconductors. En concret, compta amb més de 13 anys de graduat d'experiència combinada en la indústria en el disseny, simulació i fabricació de nanoestructures de semiconductors per al seu ús en sistemes fotònics integrats i aplicacions.
 
Actualment és investigador a Barcelona Digital, on desenvolupa un sistema multi-objective/multi-modal que optimitza viatges personals i rutes en diversos mitjans de transport (com a metro, vehicles elèctrics compartits, taxis, etc).