KNOHOLEM - Gestió energètica d'edificis basada en el coneixement, modelització holística i visualització en 3D.
/knoholem
 • Data: 01/09/2011 00:00:00
 • Durada del Projecte: 2011 - 2014
 • Líder: BRE- Building Research Establishment
 • Pressupost: 4,4M€

  Tipus: 7FP - Energy Efficient Buildings

  Àmbit: European

  Descripció:

  El projecte KnoHolEM se centra en el desenvolupament d'un sistema genèric de monitoratge i control de l'energia que apliqui un model holístic de gestió del coneixement energètic caracteritzat pels següents punts:

  (1) Donar suport un sistema de monitoratge d'energia en temps real d'edificis mitjançant dispositius de mesura intel·ligents.

  (2) Desenvolupar una eina intel·ligent capaç d'utilitzar el coneixement com a via per crear un sistema de presa de decisions que gestioni energèticament un edifici, permeti la interoperabilitat entre sistemes heterogenis i implementi algoritmes d'optimització dels processos energètics.

  (3) Simulació i validació virtual de processos amb capacitat per a la configuració del sistema.

  (4) Control de l'edifici basat en un circuit energètic tancat amb participació de l'usuari.

  Objectiu:

  L'objectiu principal del projecte KnoholEM és la creació d'una solució de gestió energètica intel·ligent capaç de reduir el consum d'energia (control energètic), evitar el malbaratament d'energia en els edificis (ús eficient de l'energia), i optimitzar la gestió energètica mitjançant l'aplicació d'un model holístic basat en el coneixement adquirit.

  Activitat de Barcelona Digital
  BDigital participa com a centre de recerca en l'àmbit d'enginyeria del coneixement, específicament intervé en dues àrees:

  (1) en el model de coneixement, mitjançant la creació d'una taxonomia i d'una ontologia única que permetin descriure de forma genèrica qualsevol edifici des del punt de vista dels processos energètics,

  (2) en la fase d'avaluació i validació de la solució.

  En el desenvolupament d'un model específic basat en el coneixement, el repte és la creació metòdica d'un model de comportament i d'un conjunt de regles associades a l'ontologia, ambdós aplicables a l'edifici. El treball d'aquesta activitat queda centrat en la construcció i desenvolupament de mètodes (semi)-automàtics que millorin la construcció del conjunt de regles ontològiques sobre les quals prendre decisions. En el desenvolupament d'un model ontològic general, el repte és la representació basada en el coneixement d'un edifici i les seves funcionalitats, per a això s'ha d'utilitzar el model IFC, el qual és compatible amb els principals desenvolupaments en estàndards industrials com, per exemple, Green Building API i altres solucions similars. La taxonomia general s'estructurarà la informació d'un edifici basant-se en fonts semàntiques existents com, per exemple, l’International Framework for Dictionaries (IFD, ISO 12006-3) i el Industry Foundation Class (IFC, ISO / PAS 16.739).

  Mitjançant aquesta caracterització es podrà definir l'estructura funcional de l'edifici, determinar com els elements taxonòmics interactuaran entre si (ontologia) i facilitar la creació de les regles d'inferència.

  Dins dels edificis en els quals s'implementarà el sistema de gestió energètica, es troba la seu de BDigital a l'edifici Media-TIC situat al 22 @. L'impacte esperat per al projecte es pot resumir en un estalvi energètic del 30%.

  Consorci

  • KIT- Institute for information Management in Engineering (IMI), Karlsruher Institute of Technology (KTI).
  • TCD- Knowledge and Data Engineering Group, School of Computer Science and Statistics, Trinity College Dublin.
  • CETMA- Center for Planning, Design and Technologies of Materials.
  • CU- BRE Institute for Sustainable Engineering, Cardiff University.
  • SEZ- Steinbeis Innovation gGmbH.
  • ISOTROL- Isotrol.
  • SH- Stichting Smart Homes.
  • WSZ- Woningstichting de Zaligheden.
  • HHS- Haagse Hogeschool
  • ME- Matrix Spa
  • TE- Tera S.R.L.

  Mode de participació de Barcelona Digital

  Soci
   
   
   
  El projecte KnoholEM està finançat pel Setè Programa Marc de la Comissió Europea amb el nombre d'acord de subvenció: 285229. El contingut d'aquesta pàgina només reflecteix l'opinió dels seus autors. La Comissió Europea no és responsable de la informació aquí continguda.