PDC2011 – Frau i cibercrim
 • Data: 01/01/2011 00:00:00
 • Durada del Projecte: Gener 2011 - Juliol 2012
 • Participants: Barcelona Digital

  Tipus: ACC1Ó - Generalitat de Catalunya

  Àmbit: Regional

  Descripció:

  La línia de recerca de Frau i Cibercrim conforma una de les dues principals línies de recerca del grup de seguretat de Barcelona Digital. Aquesta actuació, principalment orientada a la protecció d’infraestructures crítiques i especialment a la banca, pretén trobar nous mecanismes per lluitar contra les principals amenaces del frau i el cibercrim a la xarxa.

  Els diferents objectius tenen, en realitat, una única finalitat: a partir de les activitats d’R+D, aconseguir tenir un conjunt de tecnologies relacionades que permetin lluitar contra el cibercrim, i a la vegada, contribuir a desenvolupar una Societat de la Informació i el Coneixement més segura.

   

   

  ampliar imatge

  A continuació, presentem l’abast de l’activitat que ha de permetre aconseguir els objectius mencionats anteriorment:

  • Recerca en intel·ligència competitiva en Frau i Cibercrim en infraestructures crítiques. El resultat d’aquesta recerca ha de permetre detectar noves oportunitats i produir una activitat científica de qualitat. Es destaquen dues tasques:

   a. Creació dels processos d’intel·ligència competitiva.
   b. Vigilància tecno-científica, amb especial atenció a les amenaces mòbils i les infraestructures crítiques
   .

   

  ampliar imatge

  • Investigar i desenvolupar un nou mecanisme de protecció de l’usuari de la banca en línia. Aquesta recerca es desplega en les següents tasques:

   a. Creació del client de connexió remota
   b. Creació de l’one-time-browser
   c. Adaptacions de la màquines virtuals al Cloud
   d. Creació dels mecanismes de protecció de les màquines virtuals
   e. Elements de gestió i monitorització
    
  • Crear un repositori d’intel·ligència en cibercrim. La recerca en aquest àmbit es durà a terme a partir de:

   a. L’aglutinament de la informació actualment disponible
   b. La millora de les tècniques d’anàlisi dinàmic de malware
   c. La incorporació de mecanismes de detecció d’infeccions en base a l’anàlisi de patrons de tràfic de xarxa.
    
  • Millorar els mètodes de reacció. A tal efecte s’investigarà en metodologies que permetin:

   a. Millorar la tecnologia reputacional existent a través de la incorporació de models formals i el coneixement provinent del repositori d’intel·ligència.
   b. Executar el roadmap de l’eina de resposta a incidents de seguretat incloent, per exemple, funcions de col·laboració amb les forces de seguretat (grups de delictes informàtics).

  Objectiu:

  • Investigar i desenvolupar nous mecanismes de protecció de l’usuari de la banca en línia basats en l’execució de l’activitat de navegació contra l’aplicació bancària dintre d’un sandbox segur situat al Cloud i controlat per l’entitat financera.
  • Investigar en mètodes d’intel·ligència en cibercrim i crear un repositori d’informació adient per a aquest propòsit
  • Investigar línies de millora els mètodes de reacció (prevenció, protecció i mitigació) en base a la intel·ligència recol·lectada.

  Resultat obtingut

  PT 1: Intel·ligència competitiva

  • Tasques realitzades:
   • Anàlisi dels processos d’IC aplicats a un Centre Tecnològic, adaptat a la intel·ligència en Frau i Cibercrim.
   • Test dintre del subdomini d’Amenaces Mòbils
   • Prova d’implantació dels processos amb XWikiWatch
  • Resultats assolits:
   • Anàlisi i disseny de processos d’IC aplicats a un Centre Tecnològic en l’àmbit del Frau i Cibercrim
   • Nou coneixement en amenaces mòbils
   • Prova de concepte d’implantació d’aquests processos amb suport informàtic

  PT 2: Repositori d’intel·ligència

  • Tasques realitzades:
   • Construcció d’una plataforma base per a l’aglutinament d’intel·ligència i gestió dinàmica de recursos de comunicacions
   • Caracterització de fonts de dades (veure IC)
   • Adaptació del projecte Dorothy com a font de dades de la plataforma base i enllaç de d’ambdues plataformes
  • Resultats assolits:
   • Prova de concepte de sistema abstracte d’intel·ligència amb font d’informació d’anàlisi dinàmic de malware

  PT3: Detecció i protecció

  • Tasques realitzades
   • Avenç en desenvolupament del SCB
    • Creació del client Downloader inicial
    • Codificació de l’OTB amb tecnologia pròpia
    • Minimització dels mòduls de creació del canal segur
    • Creació del dispatcher de creació d’instàncies de navegador (L3-3.1)
   • Nous mètodes de protecció/reacció
    • Estat de l’art en models de reputació i confiança pels sistemes d’intel·ligència en cibercrim (NOU: L3-3.4)
    • Estudi d’infecció per patrons de xarxa (L3-3.2)
    • Desenvolupada la versió 2.0 del sistema de resposta a incidents, més avançada del previst inicialment (L3-3.4)
     • Recerca en mètodes per a la minimització de la finestra d’exposició
     • Multi-proveïdor d’alertes i de resposta
     • Múltiples formats d’entrada
  • Resultats assolits
   • SCB: client propi en Java i cicle de vida dinàmic de les MV en servidor
   • Nou coneixement en mètodes de reputació i confiança i en detecció de malware a través de patrons de xarxa
   • Versió 2.0 del sistema de resposta automàtica per a la minimització de la resposta a incidents