Projectes  A continuació, podeu consultar els projectes en que treballa l'àrea d'R+D+i Alimentació i medi ambient 
 
 
PROJECTES ACTUALS
WatERP - Water Enhanced Resource Planning “Where water supply meets demand”
7FP - Cooperation | Alimentació i medi ambient
01.10.12 a 30.09.15
Irrigation Expert Simulator (IES)
LIFE+ 2011 | Alimentació i medi ambient
01.10.12 a 30.09.15
KNOHOLEM - Gestió energètica d'edificis basada en el coneixement, modelització holística i...
7FP - Energy Efficient Buildings | Alimentació i medi ambient
01.09.11 a 01.09.14
LIVING CO2 - Plataforma socio-tecnològica per a la caracterització, medició i integració d...
Innpacto | Alimentació i medi ambient
01.06.11 a 30.06.14
Consulta tots els projectes
PROJECTES ACABATS
SOM – Saltó Operations Manager
Privat | Alimentació i medi ambient
01.06.12 a 30.09.12
SECUREFOOD - Sistema Expert i Integrador de la Gestió de la Seguretat i la Gestió de Dades...
Innpacto | Alimentació i medi ambient
01.01.11 a 31.01.13
HENUFOOD – Desenvolupament de noves metodologies i tecnologies emergents per fer evident a...
CENIT | Alimentació i medi ambient
01.09.10 a 31.12.13
TICENTER - Centre de les Green TIC
Avanza Contenidos de Interés Social (número d'expedient TSI-070200-2010-15 ) | Alimentació i medi ambient
01.09.10 a 31.12.12
GreenIDI
Privat | Alimentació i medi ambient
01.01.10 a 31.12.12
12
Consulta tots els projectes