El Parc Científic i Tecnològic de la UdG acollirà un nou espai Demostrador de Tecnologies digitalsGirona, 08/04/2011
/conveniGirona_NP_gran
Pas endavant per a la consolidació del clúster tecnològic de Girona

• El Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona ha adjudicat a l’empresa Lavinia Interactiva SL (societat del Grup Vértice 360º) i a Barcelona Digital Centre Tecnològic la creació del espacio Demostrador de Tecnologies digitals, que entrarà en funcionament el setembre de 2011.

• Els seus objectius seran la generació de projectes d’R+D de component TIC-Media, la creació de projectes col·laboratius d’innovació i la promoció de la relació universitat-empresa. L'espai difondrà i promourà l'ús de les tecnologies digitals més rellevants i competitives en sectors com són l'esportiu, l’audiovisual, l’educatiu, l’entreteniment, el cultural, el publicitari i el turístic.

• Es realitzaran activitats d’R+D+i i transferència tecnològica i s'oferiran serveis de consultoria TIC i formació, un espai demostrador de solucions, showroom i living-lab.

La rectora de la Universitat de Girona (UdG), Anna Maria Geli; el director general del Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Pere Condom; el vicepresident del Grupo Vértice 360º, Antoni Esteve; i el director general del centre tecnològic Barcelona Digital, Carles Fradera, han formalitzat avui un conveni de col·laboració per a la instal·lació de l'espai Demostrador de Tecnologies digitals al Parc de la institució universitària gironina. L’objectiu d’aquest centre és l’impuls de l’R+D+i i la transferència tecnològica i del coneixement en l’àmbit de les tecnologies digitals TIC-Media.

La signatura d’aquest conveni ve motivada per l’interès conjunt en la transferència tecnològica i del coneixement en l’àmbit de les tecnologies digitals, per la creació de projectes col·laboratius d’innovació tecnològica entre els agents públics i privats de l’entorn i per la difusió i promoció de l’ús de les tecnologies més rellevants i competitives per als sectors productius de les comarques gironines; per contribuir així al desenvolupament del sector TIC i a la creació de noves empreses de base tecnològica i intensives en coneixement.

Més en concret, el conveni contempla:

1. La ubicació del Departament d’R+D de Vértice 360º al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, per a la generació de projectes d’R+D tecnològics i d’innovació, la promoció d’spin-offs i start-ups tecnològiques i la cerca de sinergies amb altres actors del territori, col·laborant amb la Universitat de Girona en totes les diverses facetes pròpies d’aquesta institució: becaris, grups de recerca i docència.

2. La instal·lació de la unitat, de nova creació, Global Social Media de Barcelona Digital al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. El centre tecnològic ampliarà a Girona les seves activitats d’R+D+i, en concret vinculades a nous serveis mòbils (màrqueting mòbil, geolocalització, socialització de continguts, etc.) i a interfícies d’usuari avançades per als sectors objectiu. Treballarà, així mateix, en la creació de nous models de negoci basats en serveis mòbils i la internet del futur i en noves metodologies de formació i gestió de la innovació (formació 2.0, formació en competències digitals, plataformes open innovation verticalitzades, etc.)

3. La promoció de la relació amb la Universitat de Girona en els seus diversos àmbits d’activitat:

  • Persones, facilitant la incorporació de becaris, titulats i doctors a les activitats objecte d’aquest conveni.
  • Docència, integrant-se en possibles cursos de postgrau o patrocinant projectes final de carrera.
  • Recerca, col·laborant de forma preferent amb els grups de la UdG en relació a propostes concretes.
  • Transferència de Tecnologia, seguint l’activitat i resultats de la recerca per a aplicacions industrials.

4. Establir nous marcs de col·laboració de les entitats en la conceptualització de nous projectes d’innovació col·laboratius, prioritzant la participació d’altres agents del Clúster TIC-Media i l’ús d’infraestructures tecnològiques singulars existents en el PCiT, com per exemple el 3DTV i el 3DLAB.

El conveni marc, que s’estableix per un període inicial de 3 anys, es desenvoluparà mitjançant convenis específics de col·laboració entre les parts, on s’establiran les accions a realitzar, la seva participació i el règim de finançament que s'estableix per cadascun d'ells.

En el mes de maig es constituirà una Comissió Mixta formada per representants de cadascuna de les institucions, que serà l'òrgan de proposta, seguiment i avaluació de les actuacions fetes en el marc del conveni signat avui i que es reunirà, com a mínim, amb una periodicitat anual.

Sobre els firmants del conveni
Lavinia Interactiva és una societat del Grupo Vértice 360º amb més de 15 anys d’experiència com agència interactiva i consultoria tecnològica en TIC. Lavinia desenvolupa la seva activitat en projectes de màrqueting digital, comunicació visual i desenvolupament tecnològic en entorns distribuïts. Alhora, és el braç d’innovació del Grupo Vértice 360º i la capçalera de la divisió de serveis interactius del Grupo Vértice 360º. El Grupo Vértice 360º és líder a l’Estat en serveis i continguts audiovisual i interactius, amb una facturació de 150 milions d’euros, cotitza al mercat continu espanyol  (acrònim VER) i té presència a més de l’Estat, a França, Bèlgica, els Estats Units i l’Argentina.

Barcelona Digital Centre Tecnològic és un Centre tecnològic avançat especialitzat en l’aplicació de les TIC, la missió del qual és contribuir al creixement del sector TIC i al desenvolupament de la Societat de la Informació. BDigital impulsa el creixement del sector de les TIC i la transformació empresarial cap a una nova Societat Digital mitjançant la investigació i el desenvolupament de nous productes i serveis intensius en coneixement i de gran valor afegit. És una entitat de suport tecnològic, creat a partir de la demanda empresarial, per facilitar la transferència de tecnologia entre la universitat i l’empresa.

Barcelona Digital forma part de TECNIO - la xarxa única que potencia la transferència tecnològica i la innovació empresarial a Catalunya, que compta amb més de 100 agents especialitzats entre centres tecnològics, centres de difusió tecnològica i grups universitaris, impulsant d’aquesta manera la competitivitat i l’excel·lència catalana tant a nivell R+D com a l’àmbit de l’empresa-.

La Universitat de Girona és una institució pública que cerca l’excel·lència en la docència, en la recerca, i en la transferència, i que participa en el progrés i el desenvolupament de la societat, mitjançant la creació, transmissió, difusió i crítica de la ciència, la tècnica, les humanitats, les ciències socials i les arts. Arrelada al país i a la cultura catalana, és un dels principals motors econòmics i culturals del seu entorn.

El Parc Científic i Tecnològic és l’ens del qual la UdG, en col·laboració amb altres institucions gironines, s’ha dotat per fomentar el desenvolupament econòmic del territori en base al coneixement, la innovació i la tecnologia. El Parc acull avui 76 empreses, 28 grups i centres de recerca i 12 altres institucions. En total representen més de 1.200 persones que treballen diàriament en aquest entorn format per 6 edificis d’un total de 36.000 m2. Tots aquests actors públics i privats representen un magnífic ecosistema d’innovació. La presència del Grupo Vértice 360º i de Barcelona Digital enriquirà aquest ecosistema i provocarà nous projectes, noves iniciatives i col·laboracions. Suposarà una clara dinamització d’un àmbit tecnològic específic.

NOTES DE PREMSA